Frontwork - fasader med stil

FrontWork har 20 års erfarenhet av fasadrappning och renovering. Våra fasadrenoveringar håller betydligt längre än så. Till de flesta jobb använder vi oss av treskiktsrappning, en beprövad metod som visat sig hålla generationer.

Våra kunder är bostadsbolag, privatpersoner, städer och kommuner i Vasa med omnejd. Teamet består av fem till sex personer, flera under högsäsongen.

Frontwork grundades i maj 2004, som en utveckling av Helge Ollus Byggtjänst och vi arbetar fortsättningsvis i samma anda av kunskap och beprövade metoder.


©2005 FrontWork